Catálogo de Productos

Catálogo de Productos

Categorías de Productos

Materias Primas (423)

Ingredientes, alimentos, productos elaborados, productos de alimentación en general.
Materias Primas

Decoración, Utillaje y Cartonaje (291)

Productos para decoración de tartas, utillaje, cartonaje y otros artículos.
Decoración, Utillaje y Cartonaje

Heladería (6)

Conos y Barquillos, Bases, Pastas y Veteados, Envases y Complementos Heladería ...
Heladería

Perfíl de la información

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.39 MB
Application afterInitialise: 0.027 seconds, 2.41 MB
Application afterRoute: 0.036 seconds, 3.19 MB
Application afterDispatch: 0.075 seconds, 5.32 MB
Application afterRender: 0.122 seconds, 6.68 MB

Memoria usada

7068184

15 queries identificadas

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'e255e6e575fba541121682d542eeca89'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1508350125' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'e255e6e575fba541121682d542eeca89'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'e255e6e575fba541121682d542eeca89','1508351025','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT *
    FROM jos_zoo_application
    WHERE id = 1
 9. SELECT *
    FROM jos_zoo_category
    WHERE id = 0

 10.   SET SESSION group_concat_max_len = 1048576
 11. SELECT c.*, GROUP_CONCAT(DISTINCT i.id) AS item_ids
    FROM jos_zoo_category ASUSE INDEX (APPLICATIONID_ID_INDEX)
    LEFT JOIN jos_zoo_category_item AS ci
    ON ci.category_id = c.id
    LEFT JOIN jos_zoo_item AS i USE INDEX (MULTI_INDEX2)
    ON ci.item_id = i.id
    AND i.access <= 0
    AND i.state = 1
    AND (i.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_up <= '2017-10-18 18:23:45')
    AND (i.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR i.publish_down >= '2017-10-18 18:23:45')
    WHERE c.application_id = 1
    AND c.published = 1
    GROUP BY c.id
 12. SELECT a.*
    FROM jos_zoo_item AS a
    LEFT JOIN jos_zoo_category_item AS b
    ON a.id = b.item_id
    WHERE a.application_id = 1
    AND b.category_id  = 0
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-10-18 18:23:45')
    AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-10-18 18:23:45')
    GROUP BY a.id
    ORDER BY a.priority DESC , a.name ASC
 13. SELECT DISTINCT BINARY CONVERT(LOWER(
    LEFT(name, 1)) USING utf8) letter
    FROM jos_zoo_item AS ci
    WHERE id IN (SELECT item_id
    FROM jos_zoo_category_item)
    AND application_id = 1
    AND access <= 0
    AND state = 1
    AND (publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2017-10-18 18:23:45')
    AND (publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2017-10-18 18:23:45')
 14. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 53)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 15. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 53 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering

Archivos de idioma cargados

Sin traducir las cadenas de diagnóstico

Ninguno

Sin traducir las cadenas de diseñador

Ninguno